Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte begeleidingsvorm, erop gericht de mens
in contact te brengen met zijn/haar gevoelens. En daarmee met zichzelf.

In de haptotherapie speelt, naast het gesprek en lichaamsgerichte ervaringen,
bevestigend contact een belangrijke rol.

Wanneer je wordt (aan)geraakt, komt datgene naar de oppervlakte wat werkelijk in je leeft.
Zo wordt voelbaar gemaakt wanneer je blokkeert en jezelf terughoudt,
of juist teveel investeert.

Het geeft inzicht in de wijze waarop je in het leven staat en omgaat met je problemen en klachten.

Vanuit een positieve verbinding met jezelf en de omgeving, kun je verder met je ontwikkeling.

Ontmoeten en ont-moeten