Werkwijze

De begeleiding start met een intake, waarbij we gezamenlijk de hulpvraag formuleren.

Als haptotherapeut maak ik naast het gesprek gebruik van persoonsgerichte ervaringsoefeningen.

Na gemiddeld 3 sessies vindt een evaluatiegesprek plaats, waarbij we in onderling overleg
bespreken of haptotherapie een passende begeleidingsvorm is.

Het is ook mogelijk om vrijblijvend een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Voor het maken van een afspraak of vraag om informatie, ga naar contact.

Geraakt worden door woorden, ervaringen of aanraking, zet aan tot bewegen. 
Een beweging van binnenuit, vanuit het gevoel. 
Het gaat om de ervaring dat het goed is te mogen zijn wie je bent.                  
Dit geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen. 
Van hieruit ontstaat zicht op hoe je in het leven staat, 
je ontwikkeld hebt, en wat er nodig is om verder te komen. 
Er wordt voelbaar gemaakt wat je eigen mogelijkheden zijn 
en hoe die gebruikt kunnen worden.